Venstre felt

Hovedside


VAR Teknikk

Prosjektledelse

Byggeledelse

Prosjekter

Linker

Kontakt oss

Velkommen til Anleggsplan ASVi er et lite uavhengig rådgivende ingeniørfirma innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Vår virksomhet startet opp i 1990, og vi har vi et utstrakt samarbeid med arkitekter og rådgivere, slik at vi kan sikre oss et tverrfaglig miljø.

Våre oppdragsgivere er i stor grad de omkringliggende kommunene. I tillegg har vi oppdrag for privatpersoner og firmaer, og da spesielt knyttet til utviklingen i fjellområdene. Svært ofte er firmaet engasjert "fra idé til virkelighet".

Vårt primære arbeidsområde er Kongsberg- og Numedalsregionen og områdene liggende opp mot denne regionen. Vi har våre kontorer på Numedalstunet i Veggli, 60 km fra Kongsberg og 100 km fra Geilo. Der har vi kontorfellesskap med andre firmaer.

NB! Benytt e-post: oddeldar@online.no

 

 


 
 
Besøk oss på Numedalstunet 
3628 Veggli
Telefon: 91 36 36 21