Venstre felt

Hovedside


VAR Teknikk

Prosjektledelse

Byggeledelse

Prosjekter

Linker

Kontakt oss

VAR Teknikk


Anleggsplan utfører prosjekteringsarbeid, prosjekt og byggeledelse innenfor faget vei, vann og avløpsteknikk tilknyttet privat og offentlig sektor.

Vi utfører prosjektering av blant annet:

· Boligfelt
· Hyttefelt
· Industriområde
· Vann- og avløpsanlegg
· Infiltrasjonsanlegg
· Veianlegg

Under alle disse områdene utarbeider vi anbud/ tilbuds beskrivelser etter gjeldende standarder.


Aktuelle referanseprosjekt:

·
Vann- og avløpsløsninger for boliger og fritidsboliger i Tinn, Kongsberg, Numedal, Sigdal og Hallingdal
·
Vann- og avløpsløsning for flere små og store hyttefelt, bl.a. Dagalifjell og Fjellsnaret i Nore og Uvdal, Gulsvikfjellet i Flå, Øvre Reinsjøfjell i Flå, Vegglifjell
·
Boligfelt i Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommune
·
Undergang Riksveg 40 i samarbeid med Statens Vegvesen
·
Vannledning og avløpsrenseløsning for Numedal Folkehøgskole Idrettsskolen
·
Høydebasseng for vann for Sigdal kommune i Eggedal og på Nerstad samt for Nore og Uvdal kommune på Dagalifjell
·
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numedalstunet
 
Besøk oss på Numedalstunet 
3628 Veggli
Telefon: 91 36 36 21