Venstre felt

Hovedside


VAR Teknikk

Prosjektledelse

Byggeledelse

Prosjekter

Linker

Kontakt oss

Prosjektadministrasjon


Anleggsplan kan tilby prosjektledelse innen de fleste fagområdene som er relatert til bygg- og anleggssektoren. Prosjektledelsen består ofte i å være "motor" i prosessen, samt være bindeleddet mot øvrige faglige miljøer som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

Vi utfører blant annet:

· Forprosjekt
· Planarbeid
· Utarbeide kostnadskalkyler
· Interkommunale samarbeidsprosjekt
· Samordne faglige miljøer
· Utbygging av boligområder
· Bolig- og næringsbygg
· Vei- og ledningsanlegg
· Framdriftsplanlegging

Vi kan tilby vår prosjektadmintrasjon innen:

·
Risikovurderinger
·
Prosjektledelse for "bygg-komplett"
·
Styring av forvaltning, drift,
vedlikehold og utvikling, FDVU
·
Økonomiske analyser
·
Kvalitetssikring
·
Gjennomføring av planprosesser

Aktuelle referanseprosjekt:
·
Ungbo i Rollag
·
Boligprosjekt i Numedal
·
Innføring av kildesortering i Numedal
·
Innføring av kildesortering i Numedal i
 
Sigdal
·
Hovedplaner vannforsyning
·
Numedalstunet - kontorbygg
·
Vann- og avløpsløsning for Numedal
 
Folkehøgskole
·
Vann- og avløpsløsning for Dagalifjell,
 
turist- og hytteområde
·
Ny skytterbane Rollag og Veggli Skytterlag
 
inkl. søknad og regnskap
·
Nytt skytterhus inkl. søknad og regnskap
·
Ombygging av hoppbakke Rollag og Veggli
 
Idrettslag
·
Ombygging av lysløype Rollag og Veggli
 
Idrettslag

 
 
 
Vannspegel
 
Besøk oss på Numedalstunet 
3628 Veggli
Telefon: 91 36 36 21