Venstre felt

Hovedside


VAR Teknikk

Prosjektledelse

Byggeledelse

Prosjekter

Linker

Kontakt oss

Byggeledelse


Anleggsplan kan tilby byggeledelse innen de fleste fagområdene som er relatert til bygg- og anleggssektoren.

Vi utfører blant annet:
· Kvalitetssikring
· Ledelse av byggeplassen
· Bistand i anbuds- og kontraktsfase
· Framdriftsplanlegging
· Oppfølging av framdrift og økonomi
· Samordnerfunksjon i henhold til
  planogbygningslovenVi kan tilby byggeledelse og prosjektledelse innen:

· Utbygging av turistområder
· Utbygging av boligområder
· Utbygging av idrettsanlegg
· Bolig- og næringsbygg
· Veiarbeider
· Vannforsyningsanlegg
· Avløpsrenseanlegg
· Ledningsarbeider med vann og avløp

Aktuelle referanseprosjekt:

·
Ungbo i Rollag
·
Rollag boligfelt
·
Ledningsanlegg vann og avløp Svene
·
Vann- og avløpsanlegg Dagalfjell
·
Høydebasseng Dagalifjell
·
Numedal Folkehøgskole vannledning
·
Numedal Folkehøgskole infiltrasjonsanlegg
·
Nærings- og kontorbygg Rollag
 
Pulverlakkering
·
Skytterbane Rollag og Veggli Skytterlag
·
Skytterhus Rollag og Veggli Skytterlag
·
Lysløype Rollag og Veggli Idrettslag
·
Hoppbakke Rollag og Veggli Idrettslag
·
Veggli Fritidspark
·
Numedalstunet
 
 
 
Badeplass
 
Besøk oss på Numedalstunet 
3628 Veggli
Telefon: 91 36 36 21