Venstre felt

Hovedside


VAR Teknikk

Prosjektledelse

Byggeledelse

Prosjekter

Linker

Kontakt oss

Referanseprosjekter-liste
Planer / forprosjekt Oppdragsgiver Utført

Vurdering av industriarealer

Rollag kommune 90
Forprosjekt rimelige boliger

Rollag kommune 90
Hovedplan vannforsyning

Rollag kommune 92
Kommunedelplan
Idrett og friluftsliv

Rollag Kommune 94
Brannsikring Rollag stavkirke
Søknad om midler, forprosjekt

Rollag kommune 95
Forprosjekt jordrenseanlegg

Rollag kommune 94 - 95
Forprosjekt vann-og avløp

Rollag kommune 99
Numedal Folkehøgskole
Søknad om midler, forprosjekt
Rollag kommune 99

Saneringsplan
Flesberg kommune 91

Slamplan
Rollag og Flesberg kommune 93

Tettstedsutvikling
Prosjektleder i planprosess
Rødberg Nore og Uvdal kommune 96 - 97

Utvikling av Brøstrudlia
Utarbeidelse av søknad, medlem av
styringsgruppa for nytt utbyggingsområde
Rødberg Nore og Uvdal kommune 98-

Forprosjekt Dagalifjell
Vurdering av kommunal videreføring av
hovedledningsnettet fra Vasstulan til Torsetlia
Rødberg Nore og Uvdal kommune 00-

Renovasjon i Numedal
Forskrifter, anbudsdokumenter og
gjennomføring av felles renovasjon i Numedal
Numedalskommunene 97 -

Mykstufoss Camping
Grunneier 90

Forprosjekt industribygg Rollag
Seinere Rollag Pulverlakkering
Utbygger 94

Forprosjekt Nørstebølia
Trasévalg vann og avløp
Grunneiere 97

Arrangør av fagseminar Utbyggingsprosjekt
Seminar for fylkeskommunen og kommunene 99
Arrangør av fagseminar Utbyggingsprosjekt Seminar for fylkeskommunen og kommunene. Naturbasert avløpsanlegg
Seminar for saksbehandlere i kommunene
2000

Områdeplan vann og avløp
Vegglifjell - 186 hytter 2000

 

   
Idrettsanlegg Oppdragsgiver Utført

Omfatter utarbeidelse av søknad, regnskap,
Prosjekt- og byggeledelse
   

Grusbane
Rollag kommune 94

Leikeplass
Rollag kommune 94

Lysløype
Rollag og Veggli Idrettslag 96

Ombygging Gaarderbakken
Rollag og Veggli Idrettslag 97

Ny skytebane i Veggli
Prosjektering, søknad om midler, regnskap,
prosjekt- og byggeledelse
Rollag og Veggli Skyttarlag 92 - 93

Nytt skytterhus i Veggli
Prosjektering, søknad om midler, regnskap,
prosjekt- og byggeledelse

Rollag og Veggli Skyttarlag 95 - 96
     
Regulerings- / bebyggelsesplaner Oppdragsgiver Utført
Bebyggelses-/tomtedelingsplan
Norske Fjellhus / Sparebanken Nor 92

Campingplass
Regulering og utslippsøknad
Halvor Gladheim 93

Fra campingplass til hyttegrend
Regulering og utslippsøknad 25 hytter
Værås Hyttegrend, Blefjell 93 - 95


Bebyggelsesplan Belbakken
Regulering av hyttefelt med 21 tomter

Hyttegrend, Blefjell 94 - 95
Kommunalt boligfelt
Regulering av felt med 13 tomter
Rollag kommune 95

Privat boligfelt
Regulering av 3 tomter
Erik Bakke, Veggli 96

Campingplass
Regulering
Holman Camping, Rollag 97
     
Vann- og avløpsanlegg Oppdragsgiver Utført

Kommunalt boligfelt
Prosjektering, utarbeidelse av
anbudsdokumenter
Rollag kommune 95

Vann og avløp Numedal Folkehøgskole
Prosjektering, søknad om midler, regnskap,
prosjekt- og byggeledelse
Rollag kommune 00 - 01

Ledningsanlegg vann og avløp Lyngdal
Prosjektering
Flesberg kommune 94

Ledningsanlegg Svene
Byggeledelse
Flesberg kommune 94 - 95

Brannsikring Uvdal Stavkirke
Prosjektering
Prosjekt- og byggeledelse
Nore og Uvdal kommune 95 - 96

Vann- og avløpsanlegg
Dagalifjell hovedledninger 6 km
Prosjektering, søknad om midler, regnskap,
prosjekt- og byggeledelse

Nore og Uvdal kommune 95 - 97

Boligfelt Rødberg
Prosjektering, utarbeidelse av
anbudsdokumenter

Nore og Uvdal kommune 97

Boligfelt Eggedal
Prosjektering, utarbeidelse av
anbudsdokumenter
Sigdal kommune 97

Høgdebasseng Eggedal
Prosjektering, utarbeidelse av
anbudsdokumenter
Sigdal kommune 98 - 99

Hyttefelt Haglebu
Prosjektering vann og avløp
Grunneier 98

Utarbeidelse av brøyteanbud
Rollag kommune 99

Utarbeidelse av brøyteanbud
Vegglifjellvegen 99

Anbudsdokumenter
Søre Blefjell Vegstyret 2000
     
Utbyggingsprosjekt Oppdragsgiver Utført

Vegglifjell Skisenter
Byggeledelse ledningsnett hyttefelt 79 hytter
Byggeledelse skitrekk
Vegglifjell Alpin AS 91 - 93

Utbygging av ungdomsleiligheter
Tre byggetrinn - 21 leiligheter
Prosjektering, prosjekt- og byggeledelse
Rollag Boligstiftelse 92 - 95

Utbygging av selveierleiligheter
To leiligheter
Prosjektering, prosjekt- og byggeledelse
Totalentreprise Rollag 94

Ny bru / veg i Øvre Uvdal
Prosjekt- og byggeledelse
Nore og Uvdal kommune 96 - 97

Undergang ved Rødberg skole
Prosjekt- og byggeledelse
Nore og Uvdal kommune 98

Undergang Norefjord
Prosjekt- og byggeledelse
Utbyggingsavtale med Statens Vegvesen

Nore og Uvdal kommune 00 - 01

Vann og avløp Nørstebølia
Prosjektering
Nore og Uvdal kommune 01

Gang- og sykkelveg Lyngdal
Prosjektering
Utbyggingsavtale Statens Vegvesen
Byggeledelse
Flesberg kommune 97

Ny produksjonshall
Ny kontor-/garderobeavdeling
Prosjekt- og byggeledelse
Rollag Pulverlakkering 98 - 99

Fritidspark med ny laftebru,
terskler i elveløp, gangveger,
minigolf m.m.
Prosjekt- og byggeledelse
Veggli Fritidspark / Rollag k. 99-2000

Numedalstunet
Etablering av kontorbygg i egen regi
Totalansvar fra idé til gjennomføring
Anleggsplan 98 - 99


 
Veggli
 
Besøk oss på Numedalstunet 
3628 Veggli
Telefon: 91 36 36 21